Welkom op BonWeg.nl

De plek waar u moet zijn om uw dure bekeuring te laten vernietigen.

NIEUWS :

welkom bij bonweg.nlHeeft u een boete ontvangen van het CJIB? Of een naheffingsaanslag van de Gemeente? En u wilt zeker weten of de boete wel juist is opgelegd? De kans is groot dat er fouten zijn gemaakt toen die boete werd opgelegd en dat de (parkeer)boete vernietigd moet worden! Het komt in 35% van de gevallen voor dat er een fout gemaakt is. Dat wij van bonweg een uniek systeem hebben waarbij wij nog eens op 150 cruciale punten uw overtreding bekijken, waarbij wij nog eens 15% extra mogelijkheden hebben uw boete te verwerpen. Dat maakt samen 50% kans van slagen om de boete te laten seponeren. Alleen moet u wel in bezwaar gaan! Wij controleren gratis of het in uw geval zin heeft om een bezwaarschrift tegen de parkeerboete in te dienen. Onze unieke werkwijze maakt het mogelijk voor u om zonder kosten gebruik te maken van onze juridisch expertise om uw boete vernietigd te krijgen! Daarnaast is niet elke boete terecht opgelegd, zelfs al denkt u de overtreding toch te hebben begaan. Al met al zeker de moeite waard bezwaar aan te tekenen. Bonweg.nl doet dat gratis voor u!

Meteen aanmelden ...

Wat doet bonweg.nl voor uBij iedere boete die we binnenkrijgen controleren we de onderliggende stukken. Is bijvoorbeeld aan alle vereisten is voldaan, zijn de juiste papieren aanwezig, mag op die plek waar gehandhaafd is wel de boete opgelegd worden en is de meting van bijvoorbeeld snelheidsovertredingen juist geweest? Zodra een van onze juristen daar een fout in ontdekt of er mogelijk vermoedens bestaan het onrechtmatig is gaan we voor u aan de slag om de boete vernietigd te krijgen. In het grootste deel van de opgelegde boetes zijn fouten gemaakt die tot vernietiging leiden, door onze ervaring weten wij die fouten meteen te vinden! Daarna beginnen met bezwaar maken tegen de CJIB beschikking meestal via het CVOM. Helaas .......

Meer lezen ...

Nieuws bij bonweg.nlVerkeersboetes in Nederland zijn jarenlang met een te hoog percentage verhoogd. Verkeersovertreders hebben daarom jarenlang te veel aan boetes betaald aldus de rechter in Arnhem. Een automobilist uit Nijmegen bracht de zaak voor de rechter. Hij kreeg in 2014 een boete van 32 euro omdat hij 5 kilometer te hard had gereden. De kantonrechter bepaalde dat die boete inderdaad te hoog was. Verkeersboetes mogen ieder jaar met de inflatiecorrectie worden verhoogd. Nu blijkt dat de boetebedragen in 2008, 2011 en 2012 met een hoger percentage zijn verhoogd dan nodig was om die inflatiecorrectie door te voeren. De verhoging werd gebruikt om .........

Meer lezen ...

Copyright © 2016 Inzicht Nederland.

v 1.6b